‘Vooruit met de geit…’Wobke Hoekstra zegt het over de formatie, maar wij vragen met dit motto aandacht voor een van onze mooie Jeugddorpprojecten; het toekomstbestendig en inclusief maken van de Glindse kinderboerderij. We vragen donateurs om een gift, en ook de steun van kerken en bedrijven wordt gevraagd.

De Kinderboerderij: doel en werkwijze
In De Glind, ook wel het jeugddorp genoemd, is al jaar en dag een heel fijne kinderboerderij. Naast de reguliere, recreatieve functie, vervult deze speelplek een belangrijk onderdeel van ontwikkelprogramma’s van kinderen met een zorgvraag en/of beperking.

  • Doel van deze Kinderboerderij is: door middel van spelen en dierverzorging indirect, of gericht therapeutisch, bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren met complex gedrag, ontwikkelproblemen en/of beperkingen.

Project ‘Kinderboerderij toekomstbestendig en inclusief’
Het inhoudelijke programma, visie en werkwijze van de kinderboerderij en haar medewerkers is goed voor elkaar, daar is geen hulp voor nodig. Wel is er in materieel opzicht een grote klus te klaren:

  • Doel van het vernieuwingsproject ‘Kinderboerderij toekomstbestendig en inclusief’ is: speeltoestellen, speelmateriaal en inrichting van de kinderboerderij weer toekomstbestendig maken, met daarbij aandacht voor inclusief spelen (speeltoestellen die mede geschikt zijn voor kinderen met een motorische of loopbeperking)

Fondsenwerving
De fondsenwerving voor het vernieuwingsplan van de Kinderboerderij van Jeugddorp De Glind is een samenwerking tussen Rudolphstichting en de beheerder van de kinderboerderij. Rudolphstichting investeert ruim in het project en helpt de beheerder bij het doen van aanvragen bij fondsen. In totaal is een bedrag van 250.000 euro nodig, waarvan reeds 170.000 met zekerheid is toegezegd.

Steunt u ook?
Wij vragen ook uw steun voor dit jeugddorpproject. Maak uw gift over onder vermelding van kinderboerderij.
Of neem contact met ons op voor sponsormogelijkheden of als u als kerk in actie wilt komen.