Adopteer een gezinshuis - Ringlaan 8

'Adopteer' Ringlaan 8

Welkom in Jeugddorp De Glind! Met steun van kerken en donateurs knapt Rudolphstichting verouderde gezinshuis-woningen op in Jeugddorp De Glind. Bijvoorbeeld de woning aan Ringlaan 8: neem nu een kijkje bij dit project.

Dit mooie ruime gezinshuis is, mede dankzij de steun van een aantal kerken, in 2020 helemaal opgeknapt en verduurzaamd.  Heel hartelijk bedankt aan iedereen die bijdroeg! Ook in 2023 zal er weer een ‘Adopteer een gezinshuis-project’ zijn.

 

“Als je je inzet voor de toekomst van kinderen, dan moet je ook zorgen voor de aarde die we aan de jongeren doorgeven”
> lees hier een interview met de gezinshuisouders die in Ringlaan 8 gaan wonen.

Gezinshuisouder helpt kind - Rudolphstichting

Voordat gezinshuisouder Gerke samen met haar man in Ringlaan 8 uithuisgeplaatste kinderen kan opvangen, moet er wat gebeuren; het pand is verouderd en niet meer van deze tijd. Rudolphstichting wil met steun van donateurs en kerken het huis opknappen en verduurzamen. Zodat het huis, van bouwjaar 1972, weer helemaal toekomstbestendig is en ingezet kan worden voor de opvang van kwetsbare kinderen.

Helpt u ons?

Totale projectomvang

In de aankomende jaren willen wij 3 verschillende gezinshuis-woningen gaan moderniseren, opknappen en vooral duurzamer maken. Een aantal huizen in het Jeugddorp uit de jaren vijftig en zestig zijn toe aan een ‘groene’ omslag, zodat ze weer jarenlang dienst kunnen doen als woning voor kwetsbare kinderen. We beginnen met Ringlaan 8.

Ringlaan 8; wat moet er opgeknapt en groen(er) gemaakt worden?

Adopteer een gezinshuis - Ringlaan 8 (wat moet er opgeknapt en groen(er) gemaakt worden)

Voorwaarden/bedragen/verwachtingen

Rudolphstichting gaat graag met kerken in gesprek die zich voor 1, 2 of 3 jaar aan dit grote woonproject willen verbinden en financieel met een gift willen bijdragen aan het verduurzamen en opknappen van dit gezinshuis.
Onze gedachten gaan in de richting van jaarbedragen van 5000, 10.000, 25.000 of 50.000 euro* per jaar.
Er zijn verder geen speciale voorwaarden aan dit project verbonden, dit kan per kerk verschillen en hierin sluiten we graag ook aan bij uw mogelijkheden, wensen en behoeften.

(*Mochten deze bedragen geenszins in de mogelijkheden van uw gemeente en uw diaconie liggen, dan is uw steun uiteraard nog steeds van harte welkom. Elke euro telt, is waardevol en goed besteed in het Jeugddorp.)

Bezoek: Als uw diaconie zich aan dit project verbindt, dan vinden wij het uiteraard heel leuk om u persoonlijk in De Glind te ontvangen (hopelijk weer mogelijk in 2021). We laten u dan graag het Jeugddorp én Ringlaan 8 zien.
‘Werk’bezoek: Als een delegatie van uw gemeente diaconaal de handen uit de mouwen wil steken, dan kunnen we zorgen voor een mooie bouw- of tuinklus.
Betrokkenheid gemeente: Ook verzorgen we graag, samen met u, het informeren van de gemeenteleden en hun betrokkenheid bij –voortgang van- het project.
Dit alles in afstemming met u, aansluitend op de wensen en behoeften van uw diaconie en kerkelijke gemeente.

Achtergrondinformatie – De Glind en haar gezinshuizen

Jeugddorp De Glind vangt ruim 120 uithuisgeplaatste kinderen op. Ze vinden een veilige, huiselijke plek in de 28 gezinshuizen die verspreid staan over het dorp. Gezinshuisouders zijn er 24 uur per dag voor de kinderen. Het verschil tussen een gezinshuis en een pleeggezin is het aantal kinderen en de problematiek van de kinderen (zwaarste groep). In een gezinshuis wonen, naast eigen kinderen, 3 tot 6 kinderen die niet bij hun eigen ouders kunnen opgroeien. De gezinshuisouders zijn professionele opvoeders die er hun werk, hun bestaan van hebben gemaakt om beschadigde, getraumatiseerde kinderen op te vangen. Er zijn circa 900 gezinshuizen in Nederland.