Kwaliteit van zorg voor uithuisgeplaatste kinderen zwart op wit

Gezinshuizen zijn bij uitstek de plek waar uithuisgeplaatste kinderen de helende kracht van het gewone leven ervaren. Gezinshuisouders stellen hun huis, hart en dagelijks leven open. Bij dit werk is een goede organisatie van het gezinshuis van belang én dat er kwalitatief hoogwaardige (jeugd)zorg wordt geboden aan de jongere. Het Keurmerk Gezinshuizen is er voor dit aspect: het bereiken, ontwikkelen en vasthouden van kwaliteit van een gezinshuis.

Alles over dit Keurmerk of als gezinshuis hiervoor aanmelden? Ga naar www.keurmerkgezinshuizen.nl

Het Keurmerk Gezinshuizen is een onafhankelijke partij en bestaat sinds 2014. Het is ontwikkeld door de Alliantie Kind in Gezin en de Rudolphstichting, met medewerking van diverse veldpartijen.
Inmiddels zijn meer dan 250 zelfstandige gezinshuizen bij het Keurmerk aangesloten en hebben een certificaat waarmee hun kwaliteit zwart op wit staat.

Rol en betrokkenheid Rudolphstichting

De Rudolphstichting heeft als ambitie om opvang in gezinsvormen te bevorderen en bij te dragen aan de kwaliteit van deze vorm van jeugdhulpverlening. Daarom stelde de Rudolphstichting graag haar kennis, tijd, geld en mankracht beschikbaar bij het ontwikkelen, het verzorgen van en ondersteunen bij het Keurmerktraject.
Het Keurmerk staat inmiddels financieel op eigen benen, maar is organisatorisch nog ondergebracht bij de Rudolphstichting.