Vooruit met de geit…

Graag vragen wij uw hulp voor de Kinderboerderij van Jeugddorp De Glind. Een plek waar de activiteiten goed georganiseerd en zeer waardevol zijn, maar in materieel opzicht is hier een klus te klaren!


Nieuw(s)/Actueel
– In 2022 wordt de kinderboerderij opgeknapt. Rudolphstichting en Jacob Bos, beheerder van de kinderboerderij, trekken hierbij samen op. Een aantal dierenhokken is aan vervanging toe. Ook zijn nieuwe speeltoestellen hard nodig waarbij wordt uitgegaan van inclusief spelen. We investeren graag in speeltoestellen die geschikt zijn voor alle kinderen, ook voor rolstoelgebruikers. Lees hieronder meer, of doneer direct!

Kinderboerderij in Jeugddorp De Glind

Dieren geven weer vertrouwen

In De Glind, het Jeugddorp, is al jarenlang een fijne kinderboerderij. Je kunt er heerlijk spelen. Rennen, klimmen, schommelen. Een konijn vasthouden, de pauw bewonderen en de ezel aaien. Kijken we een laagje dieper, dan zien we de zorgdoelstelling; het werken aan (trauma)herstel en het bevorderen van de lichamelijke en emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren. Als je vertrouwen in mensen beschadigd is, dan kan het aaien en verzorgen van dieren je helpen om de wereld weer te gaan vertrouwen.

De kinderboerderij is gewoon recreatief te bezoeken door iedereen uit het dorp en de regio. Lekker spelen met de skelters, de reuzebouwblokken, op de schommel en van de glijbaan. Alle dieren bekijken, de geitjes aaien en de pony’s.
Maar het verzorgen van dieren wordt ook ingezet voor traumaherstel en voor persoonlijke ontwikkeling van kinderen die dit nodig hebben.

Vertrouwen opbouwen op de kinderboerderij

Stages en leerwerkplek

De kinderboerderij is een prachtige recreatieplek in het dorp.
Daarnaast is het een leerwerkplek. Er is een nauwe samenwerking met de in het dorp gevestigde Donnerschool (speciaal basisonderwijs en speciaal voortgezet onderwijs). Op de kinderboerderij kunnen kinderen en jongeren terecht voor stages en leerwerkplekken.
Ook heeft het de functie van ’time out’ plek. Als het in de klas niet gaat, kun je op de kinderboerderij, bij de dieren, weer even tot jezelf komen.

Rudolphstichting steunt Kinderboerderij De Glind op 2 manieren:

  • we geven jaarlijks aan het kinder-ontwikkelprogramma
  • we willen aan het vernieuwingsproject gaan geven (2021 en 2022)
Ja, dit wil ik steunen

Het kinder-ontwikkelprogramma

De Kinderboerderij biedt een prachtig kinder-ontwikkelprogramma bestaande uit ponyrijden, lessen dierverzorging in samenwerking met speciaal onderwijs (dierverzorging) en de kinderboerderij is een time-outplek voor als het echt even niet gaat op school of in het gezinshuis. Rudolphstichting draagt hier jaarlijks met steun van kerken en donateurs aan bij.

Het vernieuwingsproject

Naast onze jaarlijkse steun aan het ontwikkelprogramma willen we dit en komend jaar ook meehelpen aan een grote opknapbeurt. Op de kinderboerderij zijn nieuwe speeltoestellen hard nodig. We gaan hierbij uit van ‘inclusief spelen’, en willen graag investeren in speeltoestellen die ook geschikt zijn voor kinderen en jongen met een lichamelijke beperking (rolstoelgebruikers). Verder moet het terrein geëgaliseerd worden en is een aantal dierenhokken toe aan vervanging. Want de inhoud van het zorgaanbod is goed, maar de spullen zijn versleten en verouderd.

 

Rudolphstichting investeert in leefomgeving

Het gewone leven doet zijn werk in het Jeugddorp: voor dieren zorgen op de kinderboerderij, spelen met andere kinderen in de natuurspeelplaats, vrienden maken in het zwembad. De Rudolpstichting investeert in alle (kind)voorzieningen die bijdragen aan een helende en stimulerende leefomgeving. Voor traumaherstel en ontwikkeling, gericht op kansen voor de toekomst.
Dorpskerk, zwembad en kinderboerderij kunnen dan ook rekenen op onze steun.