Talenten op het gebied van taal en creatieve vorming

In Jeugddorp De Glind is veel aandacht voor vrijetijdsbesteding. Want naast je opvoeding en je school, is de vrijetijd de derde plek die in een heel belangrijke mate bijdraagt aan je vorming en je ontwikkeling.
In het Jeugddorp wordt altijd al sport en muziek aangeboden. De laatste jaren komt er ook meer aandacht voor activiteiten in de natuur (natuureducatie) en creatieve activiteiten.

Atelier Gerbera

In het Jeugdorp krijgen kinderen en jongeren de mogelijkheid om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. In De Glind zorgen onder meer de vrijwilligers van Atelier Gerbera hiervoor. De kinderen ontwikkelen hier hun talenten voor taal en creatieve vorming. Creatief of niet, iedereen krijgt hier de mogelijkheid om te maken wat hij of zij wil. Ze leren hier dat alles wat je maakt, goed is. Verder zijn er zo nu en dan exposities, waar het breder publiek het werk van de kinderen ziet.

Een kind leert hier:

  • het vergroten van zelfvertrouwen
  • omgaan met creatieve gedachtes
  • emoties tonen op papier

 

Creativiteit in Jeugddorp De Glind

Muziekles en zingen

Bij muziekles werk je met je gevoel en ontwikkel je je talenten. Maar je leert er ook dat je wel moet oefenen en doorzetten om resultaat te behalen. Er is gitaarles, drumles. Ook is er zingen voor de allerkleinsten.

Samen met de bioboer van De Glind is er de buitenactiviteit ‘Stoer bij de Boer’.

Vrijetijd Jeugddorp bestaat uit:

  • Sportief - basis: zwemmen en voetbal
  • Sportief - plus: judo en paardrijden
  • Sociale activiteiten: meidenuur, kleutergym en jongerensoos
  • Creatieve activiteiten: muziek, zingen, schilderen, knutselen
  • Challenge: eenmalige uitdagingen zoals een muscial of meedoen aan Nijmeegse Vierdaagse

Investering Rudolphstichting

Rudolphstichting investeert op jaarbasis ruim 120.000 euro in het totale vrijetijdsaanbod in Jeugddorp De Glind.
Jeugdzorgbudgetten zijn niet toereikend voor de specialistische begeleiding die Glindse kinderen en jongeren nodig hebben.

Terwijl zo’n belangrijk deel van de vorming en ontwikkeling van een kind juist plaatsvindt in de vrijetijd. Rudolphstichting doet hier waar ze voor staat; helpen waar geen helper is. Tegelijkertijd wordt met de landelijke gemeenten, verantwoordelijk voor de jeugdzorg, hierover gesproken.