Aandacht voor jou en je levensvragen

Om mens te zijn heeft iedereen andere mensen nodig. Vanuit die overtuiging is in het Jeugddorp aandacht voor zingeving. Zorgaanbieder en jeugdhulpverlener Stichting Jeugddorp De Glind en de PKN dorpskerk Achterveld-De Glind werken hiervoor samen met de Rudolphstichting.

Bij alles wat het dorp biedt hoort ook de mogelijkheid om levens- en zingevingsvragen aan de orde te stellen. Vragen over hoe je betekenis kunt geven aan het leven en wat je overkomt. Vragen over wie je bent, wat je wilt, en wat dat betekent voor hoe je met elkaar om gaat; vragen over wat jou wanhopig maakt of juist vertrouwen geeft; over kleine en grote dingen waar je tegen aan loopt; vragen die helpen om te werken aan positieve gezondheid.

Zingeving is betekenis geven aan het leven en aan dat wat ons overkomt.

Projectonderdelen

Kinderen in Jeugddorp De Glind en hun opvoeders hebben zo mogelijk nog vaker te maken met zulke vragen dan anderen. De situatie dat een kind niet door de eigen ouders opgevoed kan worden maakt het leven en de manier waarop het geleefd wordt een stuk minder vanzelfsprekend. Veiligheid, vertrouwen hebben in anderen, wat je mag verwachten van anderen en zij van jou, het is voor hen niet vanzelfsprekend. Dat heeft ook gevolgen voor hun ontwikkeling. Juist kinderen die de vanzelfsprekendheid van direct aanwezige familieleden moeten missen, hebben meer behoefte aan aandacht. Maar vaak hebben ze niet geleerd hoe je die op een ‘gewone manier’ vraagt. Die aandacht, dat er iemand is die naar jou luistert, even doorvraagt… dat is wat we willen bieden met het project Zingeving,

Aandachtspersoon

We doen dat door daarvoor iemand speciaal aan te wijzen, een ‘aandachtspersoon’, iemand aan wie je iets toe kunt vertrouwen en met wie je kunt praten over voor jou belangrijke vragen. De predikant(e) van de Protestantse Gemeente De Glind en Achterveld, Mieke Groen, heeft deze taak.

Kom Binnen op woensdagmiddag

Daarnaast zijn er activiteiten en gelegenheden waar levens- en zingevingsvragen aan de orde kunnen komen, zoals KOM BINNEN op woensdagmiddag.

Voor kinderen én volwassenen

Die extra aandacht die we bieden, de mogelijkheid om door te praten over levens-  en zingevingsvragen, geldt zowel voor de kinderen als voor de opvoeders. Hoe die aandacht geboden wordt, kan op verschillende manieren vorm krijgen, in ieder geval op een manier die past bij de situatie. Voorwaarde is dat kinderen en hun opvoeders zich veilig en vertrouwd voelen bij de aandachtspersoon. Je even voorstellen is dan meestal niet voldoende.  Daarom worden verschillende mogelijkheden geboden om elkaar beter te leren kennen: via een individuele afspraak of een bezoek van de aandachtspersoon aan een gezinshuis of team.