"Wie in de maatschappij buiten de boot valt, heeft behoefte aan een plek in een gezonde, sociale gemeenschap, die hem welkom heet en accepteert. En als zo'n gemeenschap nog niet bestaat, dan moet je hem zelf creëren."

 

Vanuit deze gedachte kocht dominee R.J.W. Rudolph in 1911 landbouwgrond waarop boeren zich konden vestigen, op voorwaarde dat zij enkele jongeren in hun gezin en bedrijf opnamen. Zo legde hij de basis voor Jeugddorp De Glind.

  

Vereniging van diaconieën
Vanaf de oprichting van de 'Vereniging ter verzorging van kinderen' door de Gereformeerde Kerken in 1927 heeft de Rudolphstichting het dorpsconcept verder uitgebouwd. Het is nu een dorp waar onafhankelijk en met bezieling wordt gewerkt om kinderen een thuis en een toekomst te bieden. De gezinshuizen waren en zijn de kracht van De Glind.

 

Splitsing zorgverlener en goed doel/innovator

In 1994 werd Stichting Bredervoort opgericht en zij nam de uitvoering van de jeugdhulpverlening op zich. Stichting Bredervoort fuseerde in 1999 met andere instanties tot de Leo Stichting Groep die zich door fusies doorontwikkelde naar LSG-Rentray JOOZT. De huidige naam van de grootste zorgaanbieder in De Glind luidt Intermetzo, onderdeel van Pluryn. Tweede, belangrijke zorgaanbieder is de kleine, innovatieve netwerkorganisatie Stichting Jeugddorp De Glind. Deze zorgaanbieder werkt vanuit het Glindse gedachtegoed dat zijn oorsprong kent bij dominee Rudolph; je hoort erbij en je doet mee! 

 

Vanaf 1994 richtte Rudolphstichting zich met al haar middelen (giften, fondsenwerving, vastgoed, kennis) op innovatie in de jeugdzorg (landelijk en in en vanuit De Glind). Ook dragen wij bij aan de jeugdvoorzieningen, dorpsgemeenschap en duurzaamheid in het Jeugddorp.
Dit vanuit onze visie dat elk kind recht heeft op een inspirerende en veilige leefomgeving om op te groeien tot een gelukkige en evenwichtige volwassene. De Rudolphstichting zet zich in voor kinderen en jongeren voor wie dat niet vanzelfsprekend is.

 

100 jaar

100jaar DG nieuwsIn 2014 vierden we het 100-jarig jubileum van De Glind als Jeugddorp! Al in 1914 werden de eerste kinderen in het dorp opgenomen. Sinds die tijd is het dorp zich blijven ontwikkelen en is het flink gegroeid, maar de basis is nog altijd hetzelfde; een veilige plek bieden voor uithuisgeplaatste kinderen en jongeren. Verhalen, foto’s en filmpjes die de ontwikkeling van het Jeugddorp door de jaren heen laat zien, staan op de 'Verhalensite Ouddorpsbewoners'.

De Rudolphstichting heeft compassie voor kwetsbare kinderen en wenst dat elk uithuisgeplaatst kind de kans krijgt om op te groeien tot een zelfredzame en evenwichtige volwassene.