De Rudolphstichting is een vereniging van ruim 900 diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland. Met een klein, professioneel team werken we aan het realiseren van de doelstellingen van de vereniging.

 

De leiding is in handen van dhr. Ir. G.C.M. (Gerard) de Jong, directeur.

 

Bestuur

De eindverantwoordelijkheid ligt bij het bestuur, dat bestaat uit:

Dhr. E. den Besten (voorzitter)

Dhr. Mr. A.J. Stokkers (penningmeester)

Mw. Ds. C.A. Beeuwkes-van Ede
Mw. I. Bos

Dhr. Drs. Ir. Ing. P. van Veen

Mw. M. Oosting

Mw. C.E.H.M. Backhuijs - Raijmakers

Dhr. B.J. Oosterink

Mw. M.M. van Leeuwen - Jongejans

 

Beloningsbeleid

De Rudolphstichting volgt de CAO Jeugdzorg voor al haar medewerkers. De directeursfunctie is ingeschaald in schaal 14. Bestuursleden krijgen voor hun inspanningen alleen de reiskosten vergoed. Bij verjaardagen en aan het einde van het jaar ontvangen bestuursleden een kleine attentie.

 

Gedragscode

Wij zijn aangesloten bij Nederland Filantropieland en daarmee onderschrijven wij de gedragscode. De samenwerkende brancheorganisaties in de filantropie zien erop toe dat de Rudolphstichting de doelen waarvoor zij staan nastreven en integer handelen.

ANBI status

De Rudolphstichting hoeft geen belasting te betalen over periodieke schenkingen en legaten, omdat wij de zogenaamde ANBI-status hebben, die verklaart dat wij een ‘organisatie van algemeen nut’ zijn. Dat betekent dat iedere euro daadwerkelijk bij de Rudolphstichting terechtkomt. Meer informatie over dezez status kan je vinden via de website van ANBI.

 

CBF Erkenning

Het CBF houdt toezicht op de Erkende Goede Doelen in Nederland, informeert en reflecteert. De Rudolphstichting is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan de eisen die het Centraal Bureau Fondsenwerving stelt aan goede doelen wat betreft besteding van gelden en verslaglegging. Wil je hier meer over weten, bekijk dan hieronder ons CBF-Erkenningspaspoort of bezoek www.cbf.nl.

 

 

Klachten

Bent u huurder, pachter of gebruiker van onroerende zaken van de Rudolphstichting en heeft u een klacht? Dan kunt u die als volgt indienen:

  • Per email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  • Of per brief:
    Klachtencommissie
    Rudolphlaan 2
    3794 MZ De Glind

Een klacht moet zo duidelijk mogelijk beschrijven over welke gedraging het gaat, waar en wanneer dat is gebeurd en welke medewerker of organisatie het betreft. De klacht moet ook duidelijk maken wie de klager is en met welke adresgegevens, mailadres en/of telefoonnummer de klager te bereiken is. De totale klachtenprocedure staat vermeld in dit document

 

De onafhankelijke klachtencommissie die klachten aan het adres van de Rudolphstichting in behandeling neemt, werkt ook voor 3 andere organisaties in De Glind, namelijk Gezinshuis.com, Gezinspiratieplein en Stichting Jeugddorp De Glind.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Rudolphstichting heeft compassie voor kwetsbare kinderen en wenst dat elk uithuisgeplaatst kind de kans krijgt om op te groeien tot een zelfredzame en evenwichtige volwassene.