Na ruim twintig jaar neemt Gerard de Jong afscheid als directeur van de Rudolphstichting. Hij vertelt nog één keer wat er zo bijzonder is aan De Glind, het dorp waar Rudolphstichting al sinds de oprichting door dominee Rudolph zo nauw mee verbonden is. “Een kind dat helemaal naar binnen is gekeerd, tot ontplooiing zien komen, dat vind ik het mooiste wat kan gebeuren.”
(korte versie van dit artikel verscheen in de Rudolphkrant)

“Het bijzondere aan het dorp De Glind, bij Barneveld, is de omgeving waarin kinderen en jongeren worden opgevangen. Het is een vorm van woonopvang waarin je de kwaliteit van specialistische jeugdzorg zoals bij een instelling combineert met het leven in een sociale gemeenschap. Om het heel concreet te zeggen: de judoleraar is tevens een jeugdzorgspecialist die traumasensitief werkt, en je woont naast een gewone buurman die elk kind op een normale manier bejegent. De Glind is daarmee echt een normale samenleving met plezier en gedoe en de kinderen zijn daar onderdeel van. Je hoort erbij en doet mee.”

Kind voor De Glind
“Ik heb me er altijd sterk voor gemaakt dat we in De Glind kinderen op vangen die juist deze speciale combinatie van zeer specialistische jeugdzorg en het gewone leven nodig hebben. Er wordt dan wel eens gesproken over ‘lichte of zware’ doelgroep. Maar zo kijk ik er niet naar. Je moet vooral kijken of kinderen passen bij de opvoeders en bij de sociale en fysieke leefomgeving en andersom. Van kinderen met externaliserend gedrag, dus emoties die naar buiten knallen, is iedereen het over eens dat het pittig is. Maar wat te denken van een kind dat zich juist helemaal naar binnen keert. Hoe mooi is het als je dat kind tot ontplooiing weet te brengen.”

“lichte of zware doelgroep, daar gaat het niet om, het is belangrijk dat kinderen bij opvoeders en de leefomgeving passen en andersom”

“Er zijn een paar kinderen die me altijd bijblijven. Ik zie hun gezichten zo voor me. Een sportieve jongen die mij opviel door zijn sterke karakter, een bijzondere persoonlijkheid. En een meisje met echt extreem moeilijk en eigenlijk onhoudbaar gedrag, maar ze bleef en wat ging het in de loop van de tijd goed met haar.”

Diaconale proeftuin
Wat mijn hart steelt in het dorp is dat iedereen heel betrokken is. In De Glind wonen echt bijzondere mensen. Er is een soort vanzelfsprekendheid om met kinderen en jongeren met complex gedrag om te gaan. In De Glind kun je andere dingen bewerkstelligen dan op een instellingsterrein en ook kun je meer, maar vooral ook anders doen dan bij een gezinshuis in een woonwijk elders in het land. Er is op dorpsniveau een open houding ten opzichte van de jeugd. Er is ruimte om nieuwe dingen uit te proberen. De Glind fungeert dan ook als diaconale proeftuin. Vanuit hier hebben we echt kunnen bijdragen aan het verbeteren van de zorg voor kwetsbare kinderen.”

“De Rudolphstichting, De Glind, mag al ruim honderd jaar rekenen op de steun van onze kerkelijke achterban. Het is bijzonder dat er op allerlei plekken in Nederland mensen zich inzetten voor het werk voor kwetsbare kinderen in De Glind. De kerk van Den Ham schiet me dan te binnen; zo trouw en betrokken. Maar er zijn er meer zoals zij hoor!”

 

Natuur en landschap
“Naast de kinderen die me bijblijven en ons werk in de sociale leefomgeving van kinderen, ben ik toch ook wel erg gesteld op de fysieke omgeving van De Glind. Dit is echt een mooi stuk van de Vallei. De Glind is mooi en rijk met haar poelen, fruittuin, cirkeltuin en wandelpaden.
We hebben vanuit de Rudolphstichting  kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van het landschap. Het terugbrengen van het historische kampenlandschap en de aankleding van boerenerven met passende beplanting. En daarmee de biodiversiteit versterkend. Ook zo belangrijk voor de toekomst van onze kinderen”

“Ik kijk met veel plezier en tevredenheid terug op de aanleg van de natuurspeelplaats. Dat is een voorbeeld van een project waarin je, met niet eens zo heel veel geld, echt impact hebt op de leefomgeving van een dorp en dus op de belevingswereld en ontwikkeling van kinderen.”

Vooruitstrevend
“Je staat er niet zo bij stil, maar we zijn best ‘vooroplopend’ in de regio. We gingen al vroeg over op glasvezel voor internet. Door een groot project voor hemelwaterafkoppeling gaat al het regenwater nu in de sloot, in plaats van via het riool naar dure waterzuivering. En wat te denken van het project Tiny Houses. Niet zomaar alleen trendy huisvesting, maar echt een mooie kans voor de oudere jeugd om verder te werken aan hun zelfstandigheid.”

Bovenstaande is maar zo een greep uit die ruim twintig jaar waarin de Rudolphstichting onder leiding van Gerard de Jong veel mocht betekenen voor de jeugdzorg in Nederland; het gezinswonen kwam stevig op de kaart door initiatieven als De Alliantie Kind in Gezin en het Gezinspiratieplein. De woonvorm ‘gezinshuizen’ kreeg voet aan de grond en ontwikkelde zich door de oprichting van organisaties als Gezinshuis.com en het landelijke Keurmerk Gezinshuizen.
In De Glind, het jeugddorp, werd al die jaren geïnvesteerd in de ontwikkeling van individuele kinderen, kwetsbare groepen, hun leefomgeving en woonprojecten.
Gerard, bedankt voor ruim twintig jaar visie, doorzettingsvermogen, ontwikkeling, denk- en daadkracht en je inzet voor kwetsbare jeugd en hun leefomgeving!

Namens medewerkers en bestuur.