Duurzaamheid in De Glind

Duurzaamheid is een breed begrip. Bij de Rudolphstichting bestaat duurzaamheid uit twee onderdelen, namelijk de sociale en de fysieke duurzaamheid. Fysieke duurzaamheid is alles wat met energie, luchtkwaliteit en biodiversiteit te maken heeft. Dus gericht op de toekomst van de planeet. Sociale duurzaamheid gaat meer over de toekomst van de mensheid waarbij onderlinge relaties een belangrijke rol spelen. In het geval van de Rudolphstichting richt sociale duurzaamheid zich op de opvang en acceptatie van kinderen en jongeren. Het motto van de Rudolphstichting is niet voor niets ‘ruimte scheppen voor elk kind’.

"Als kinderen niet welkom zijn in de maatschappij, dan maken we een maatschappij waar ze wel welkom in zijn". Gerard de Jong, directeur van de Rudolphstichting
Natuurspeeltuin in Jeugddorp De Glind

In dit artikel vertelt Gerard De Jong, directeur van de Rudolphstichting, hoe hij in Jeugddorp De Glind is terecht gekomen en hoe hij sociale duurzaamheid terugziet in Jeugddorp De Glind.

Hoe ben je terecht gekomen bij in Jeugddorp De Glind?

Jeugddorp De Glind is een klein groen dorp dat onder de gemeente Barneveld valt. Dit bijzondere dorp heeft 4 levensgebieden die bijdragen aan de ontwikkelingen van kwetsbare kinderen. Deze kwetsbare kinderen kunnen hier wonen, werken/leren, vrije tijd besteden en hierbij hebben ze bovendien de ondersteuning het dorpsgemeenschap. In de jaren 90 ben ik in aanraking gekomen met dit dorp en de Rudolphstichting via een project vanuit het Ministerie van Landbouw en Zorg.

Interessant was dat ik bij de Rudolphstichting projecten kon opzetten waarbij vastgoed, omgeving en de toekomst van kinderen samenkomen. Op al deze facetten heeft de Rudolphstichting dingen kunnen ontwikkelen. Woon en verblijfprojecten zoals het Kinderhospice en De Wijde Mantel. Maar ook natuurontwikkelingen zoals de aanleg van de poelen en de natuurspeeltuin.

Ik heb daarbij gekeken naar de geschiedenis van de Rudolphstichting en de historie van De Glind. Ik zocht naar de ingrediënten en ankers die belangrijk zouden zijn voor de toekomst. En een van de belangrijkste ankers is: “Als kinderen niet welkom zijn in de maatschappij, dan maken we een maatschappij waar ze wel welkom in zijn”.

Heb je een voorbeeld van sociale duurzaamheid?

Het inhuisplaatsen van kinderen is een mooi voorbeeld van sociale duurzaamheid. In Jeugddorp De Glind hebben wij een maatschappij kunnen creëren, waar kinderen terecht kunnen komen wanneer ze niet welkom zijn in de maatschappij. Uit deze gedachte is ook Gezinshuis.com ontstaan en daar werken wij nog altijd mee samen.

Een ander voorbeeld van een sociaal duurzaam project is Glindster, het multifunctionele dorpsgebouw dat naast de kerk ligt. Dat is heel moeizaam en langzaam lopend traject. Gelukkig vervult Glindster nu de gemeenschapsfunctie waarvoor het bedoeld is. Michael (eigenaar Grand Café ONS) speelt hier een belangrijke rol in.

Om bij te dragen aan de toekomst van de kinderen is het van belang dat iedereen goed kan wonen, leren/werken, en vrije tijd kan besteden in De Glind. Samen, als dorpsgemeenschap, zorgen wij ervoor dat de kinderen hier kunnen werken aan hun toekomst.

In een volgend deel komt de fysieke duurzaamheid en de groene ambitie van De Glind ter sprake. Ben je toch al nieuwsgiering? Bekijk dan de regenboogstrategie of bekijk onze website voor meer informatie over onze projecten op het gebied van duurzaamheid.