Word gezinshuisouder in De Glind – 17 april online informatie avond

In jouw gezinshuis bied je uithuisgeplaatste kinderen een veilig thuis. Je ondersteunt hen en helpt met hun ontwikkeling. Meestal run je samen met je partner of je kinderen je gezinshuis, maar dat kan ook anders bijvoorbeeld alleen, met een zus of familie.
De kinderen die bij jou in je gezinshuis wonen hebben veel meegemaakt of juist gemist. Veel van hun gedrag is terug te voeren naar complex trauma en hechtingsproblematiek.
Het gezinshuisouderschap zien wij ook wel als een ‘way of life’ ; bij welk beroep vallen wonen en werken zo samen! Een uniek beroep wat flexibiliteit vraagt, improvisatie talent en ook zelfkennis. Reflecteren is een van je basisvaardigheden.

Jij bent er voor een kind

Wat is er mooier dan bijdragen aan de ontwikkeling van een kind? Een getraumatiseerd kind helpen om de wereld weer enigszins te vertrouwen. Achter het gedrag van een kind te kijken, veiligheid bieden en betrouwbaar zijn.

Wat is een Gezinshuis?

In je eigen huis bied je  24/7 aan uithuisgeplaatste kinderen een plek om te wonen, ontwikkelen en op te groeien. In een gezinshuis wonen 3 tot 6 kinderen, samen met de gezinshuisouders. Met elkaar vorm je een gezin, in een gewoon huis. De gezinshuisouders zijn de vaste basis van het gezin. Die basis en de kleinschaligheid maken een gezinshuis tot een plek waar kinderen kunnen herstellen en ontwikkelen.

In De Glind zijn er ruim 20 gezinshuizen; grote huizen met veel ruimte er om heen. Wil je in De Glind starten met je gezinshuis neem dan contact met ons op. Wij hebben woningen beschikbaar voor de zorg van jeugdigen.

Samenwerken met Stichting Jeugddorp De Glind als zorgaanbieder
Jij biedt de dagelijkse zorg en opvoeding aan de kinderen die bij jou wonen en Stichting Jeugddorp De Glind ondersteund je daarbij. Met de gedragswetenschapper en integraal casemanagers overleg je regelmatig over de zorg en zij zijn eindverantwoordelijk voor de geboden jeugdhulp. Ook nemen zij praktische zaken uit handen; zoals het sluiten de overeenkomsten met de verwijzers en gemeenten.
Omdat er vanuit een gedeelde visie en als partners samen gewerkt wordt vinden we het belangrijk die relatie warm te houden. Hiervoor worden partnerbijeenkomsten georganiseerd; je ontmoet daar je collega gezinshuisouders en de medewerkers van Stichting Jeugddorp De Glind. Het zijn bijeenkomsten met inhoudelijke thema’s en veel ruimte voor het delen van je ervaringen.
Meer informatie over Stichting Jeugddorp De Glind

Er kan natuurlijk ook samengewerkt worden met een andere zorgaanbieder.

Samenwerken met Gezinshuis.com
Bij Gezinshuis.com doorloop je het wervings- en selectietraject met daarbij een assessment en je maakt een businessplan. Heb je dat positief afgesloten dan kan je gaan samenwerken met een zorgaanbieder, dat kan bijvoorbeeld met ons.
Je kunt rekenen op de expertise van Gezinshuis.com over o.a. de wet- en regelgeving en je wordt geholpen bij het werken aan kwaliteit en je onderneming.  Jaarlijks is er een gesprek met jou, Gezinshuis.com en Stichting Jeugddorp De Glind of andere zorgorganisatie waar we de samenwerking evalueren.
Meer informatie over Gezinshuis.com 

Wie ben jij als gezinshuisouder?

  • jij hebt passie voor onze doelgroep en staat stevig in je schoenen
  • je werkt systemisch
  • je bent zelfstandig ondernemer binnen de franchise van Gezinshuis.com
  • je hebt ervaring in de zorg voor jeugd
  • je hebt een passende pedagogische of sociaal, maatschappelijke opleiding
  • je wilt je gezinshuis in De Glind starten of hebt al een gezinshuis in de regio

Misschien denk je er al wat langer over om de stap naar het gezinshuisouderschap te zetten of heb je al een gezinshuis en ben je op zoek naar een nieuwe plek. Wat je reden ook is; je bent van harte welkom op onze informatie avond.
Datum: Woensdagavond 17 april 2024
Tijd: 19:30 – 21:00 uur
Locatie: online
We vertellen je graag over de zorg voor kinderen, een huis, wonen in De Glind en starten met een gezinshuis.

Aanmelden voor de online informatie avond 17 april

We vertellen graag meer over het leven als gezinshuisouders in De Glind.

Naam
E-mailadres