Alle leden van de ‘vereniging ter verzorging van kinderen – Rudolphstichting’ zijn uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op woensdagavond 14 juni 2023 om 19.30 uur. De vergadering wordt zowel fysiek als online gehouden. Op deze avond bespreken we het jaarverslag, de jaarrekening, de bestuurssamenstelling, maar ook hoe wij de kinderen in Jeugddorp De Glind weer zicht geven op een kansrijke toekomst. Wij lichten onze speerpunten toe en vertellen wat u voor deze kinderen kunt betekenen.
(meer achtergrondinformatie over de vereniging en het lidmaatschap leest u hier)