Wat kunt u doen als kerk?

De Rudolphstichting zet zich sinds 1927 als vereniging van kerken (PKN) in voor de toekomst van uithuisgeplaatste kinderen en jongeren. Wilt u als kerk of diaconie ook kinderen in de knel helpen? Bent u ambtsdrager, diaken of betrokken bij de ZWO-commissie binnen uw gemeente en wilt u iets betekenen op het gebied van inhuisplaatsen of de ontwikkeling en het herstel van getraumatiseerde kinderen? Overweegt u dan eens om in actie te komen voor Jeugddorp De Glind.

Kies ons als jaarproject

Met uw kerkelijke gemeente een jaar lang sparen, collecteren of in actie voor de kinderen in De Glind?  Dat horen wij graag! U vult dit project zelf in en wij kunnen u hierbij ondersteunen met de juiste middelen. Denk bijvoorbeeld aan folders, presentaties, foto’s, filmpjes en informatie over onze projecten.

Collecte-actie PKN Wijkgemeente de Brug

Organiseer een collecte(reeks)

Wilt u uw gemeenteleden informeren en enthousiasmeren over een van onze projecten of over ons werk? Zet dan de Rudolphstichting eens op het collecterooster. Als eenmalige collecte, of bijvoorbeeld als Avondmaalscollecte, met Kerst of tijdens de 40-dagentijd. Of denk eens aan een speciale ZWO-dienst voor kinderen in de knel.

Wij kunnen u op verschillende manieren helpen om eenmalige collectes of langere projecten van de diaconie bekend te maken bij gemeenteleden. Wij ondersteunen u graag met informatie en promotie. Denk aan het leveren van folders, presentaties op maat, foto’s, filmpjes en informatie over onze projecten.

Word gratis lid met uw diaconie

De Rudolphstichting is niet zomaar een stichting, een zelfstandig goed doel, we zijn een vereniging, opgericht door diaconieën uit heel Nederland. De diaconale opdracht die wij elk jaar weer krijgen van onze lid-kerken is; zorg voor kwetsbare kinderen, help waar geen helper is.
Ook uw kerk kan lid worden van de Rudolphstichting. Aan het lidmaatschap zijn voor u geen kosten verbonden. Bent u nog geen lid en wilt u lid worden? Schrijf u dan in via aanmeldformulier.

Uw betrokkenheid – belangrijk voor ons

Uw lidmaatschap is belangrijk voor ons, wij voelen ons gesterkt door het idee dat 900 kerken achter ons staan, ons een opdracht geven en betrokken zijn bij ons werk in Jeugddorp De Glind.
Uw lidmaatschap heeft de volgende voordelen:

  • u kunt tijdens ledenvergaderingen meedenken met het beleid van onze organisatie.
  • Verder kunt u met uw diaconie gratis gebruik maken van (vergader)faciliteiten in De Glind.
  • Ook bent u van harte welkom op onze Ontmoetingsdagen en ontvangt u de Rudolphkrant.
Dominee Rudolph

Meer over het lidmaatschap van onze vereniging

Dat diaconieën lid kunnen worden van de ‘vereniging ter verzorging van kinderen’ gaat al ver terug in de tijd. Dominee Rudolph, onze oprichter startte rond 1912 met het werk in De Glind, maar overleed kort daarna, in 1914. In 1927 sloegen diaconieën in Nederland de handen ineen om het diaconale werk in De Glind in stand te houden.
De Rudolphstichting, een vereniging ter verzorging van kinderen, werd opgericht en diaconieën uit het hele land sloten zich aan bij de vereniging.
Vroeger betaalden diaconieën ook contributie aan de vereniging, dat is niet langer het geval. Jaarlijkse financiële steun van Kerk in Actie is hiervoor in de plaats gekomen; Jeugddorp De Glind is een van de grootste projecten van het Binnenlands Diaconaat.

Contact

Wilt ons steunen als diaconie of kerk of wilt u zich inschrijven voor de digitale nieuwsbrief? Vul dan het onderstaande contactformulier in en wij nemen dan contact met u op:

 

Contactformulier - Steun ons als kerk