Tijdens de ledenvergadering van 15 juni is het jaarverslag van Rudolphstichting definitief vastgesteld. We kijken terug op 2021 als een wat stil jaar, mede door corona. Het gevoel van ‘een jaar zonder franje’ was ook het effect op werkzaamheden en processen. De operatie kon veelal ongehinderd doorgaan…

…maar ontmoeting, verbinding en daarmee dynamiek in het netwerk was beperkter aanwezig. Als contact wordt teruggebracht tot louter functioneel gaat er toch iets in de relatie verloren. We hopen dat 2022 en de komende jaren ons weer kansen tot inspiratie en gezelligheid geeft.

Bekijk hier het jaarverslag van Rudolphstichting over het jaar 2021.