De Rudolphstichting zet zich in voor uithuisgeplaatste kinderen in Jeugddorp De Glind. Deze kinderen krijgen in De Glind de kans om aan hun toekomst te werken. In de serie van ‘Jongere aan het woord’ vertellen ze over hun dagelijks leven, interesses en hobby’s.

Blaze* is een van deze kinderen. Hij is 13 jaar oud en woont sinds 2017 in dit dorp. Op het eerste gezicht lijkt Blaze een verlegen jongen. Maar wanneer hij de smaak te pakken heeft,  vertelt hij heel graag over alles wat hij doet in zijn vrije tijd. Bijvoorbeeld over judo, we spreken hem direct na de les:

Bij judo leer je iets en kan je het meteen gebruiken.

“Het leukste van judo vind ik het berenspel. Bij het berenspel is één iemand de beer en de beer jaagt op de kippen. Als je door de beer gepakt wordt, dan wordt je ook een beer en moet je op de rest jagen.”

“Vandaag hebben wij geleerd hoe we moeten haken! Bij de grondpartij mag ik het meteen uitproberen. Dan gebruik ik ook de houdgreep, die hebben we de vorige keer geleerd. De schouderworp en heupworp vind ik het leukste om te doen!”

Dingen uitproberen, dat vind ik leuk!

“In De Glind kan ik heel veel dingen doen en uitproberen en dat vind ik leuk. Het zelf uitzoeken van dingen en doen vind ik heel gaaf, daarom wil ik later iets gaan doen in de ICT.” Blaze knutselt ook graag met textiel. “En we hebben een keer slijm gemaakt en dat vond ik harstikke leuk om te doen”.

“Ik ben gestopt met paardrijden, want ik kom anders te laat voor ‘Kom Binnen’. Dat is een activiteit in de kerk op woensdagmiddag, je kan dan overal over praten en dat vind ik fijn. Aan het einde steken we altijd een kaarsje aan.”

Steun vrijetijd in Jeugddorp De Glind

De Rudolphstichting investeert op jaarbasis ruim 120.000 euro in het totale vrijetijdsaanbod van Jeugddorp De Glind. Jeugdzorgbudgetten zijn helaas niet toereikend om de kosten voor de specialistische, traumasensitieve begeleiding die nodig is voor de Glindse kinderen en jongeren, te dekken. Het vrijetijdsaanbod varieert van actieve sport tot creatief zoals schilderen en knutselen en activiteiten waar aandacht is voor moeilijke levensvragen en zingeving zoals bij ‘Kom Binnen’.

Wilt u ervoor zorgen dat uithuisgeplaatste kinderen, zoals Blaze, gebruik kunnen blijven maken van de vrijetijdsactiviteiten? Bezoek dan onze projectpagina en kijk hoe u ons hierbij kan steunen.

*Blaze is niet de echte naam van deze jongere.