In december is een tweede woning van de Rudolphstichting verkocht aan gezinshuisouders. De gezinshuisouders van gezinshuis Oost West vertellen: “We hebben wel een taartje gegeten om de aankoop te vieren, maar het voelt niet heel anders dat we nu eigenaar zijn. We wonen al een paar jaar in De Glind, voorheen huurden we. Kopen is voor ons een vorm van pensioenvoorziening.”

In een pilot van een paar jaar worden door Rudolphstichting in totaal vijf gezinshuis-woningen te koop aangeboden. De gezinshuisouders van Oost West vertellen waarom zij overgingen tot aankoop: “Wij zijn zelfstandig ondernemers. We lieten een koophuis in Amsterdam achter toen we ons gezinshuis in De Glind begonnen. Dan is het kopen van een woning financieel interessanter dan je geld op de bank zetten. Een koophuis is voor ons een vorm van pensioenvoorziening.”

Gerard de Jong, directeur van de Rudolphstichting: “Voor ons best een grote en spannende stap om woningen die zeer geschikt zijn, of zelfs speciaal gebouwd zijn, als gezinshuis, te verkopen. Daarom hebben we gekozen voor verkoop via een Koopgarant-regeling. Daarin maak je afspraken over terugkoop. Hiermee blijven de huizen ook op lange termijn beschikbaar voor de opvang van uithuisgeplaatste kinderen. De woningen blijven op deze manier maatschappelijk vastgoed met een (jeugd)zorg bestemming.”

In het kleine dorp De Glind zijn circa 28 woningen in gebruik als gezinshuis, voor de opvang van uithuisgeplaatste kinderen. De meeste woningen worden gehuurd, maar sinds zomer 2020 is ook de aankoop van het huis mogelijk. Het betreft een KoopGarant-regeling, verzorgd door de Stichting OpMaat. Daarbij koop je met korting op de marktprijs en heeft de verkopende partij (Rudolphstichting in dit geval dus) het eerste recht op terugkoop. Als een huis in tussentijd in waarde stijgt, profiteren beide partijen daar van.