De Rudolphstichting zet zich in voor uithuisgeplaatste kinderen. In Jeugddorp De Glind (regio Barneveld) geven wij deze kinderen de ruimte en de kans om op te groeien in gezin(shuis) en in een stimulerend omgeving. Ruim 120 kinderen en jongeren vinden in De Glind een veilig thuis in de 28 gezinshuizen die verspreid staan over het dorp. Omdat er zoveel kinderen in het Jeugddorp wonen, zijn vrijetijd, onderwijs en (speel)voorzieningen op hun behoefte afgestemd. Rudolphstichting draagt haar steentje bij door actief te zijn op drie gebieden: de individuele ontwikkeling van kinderen (traumaherstel), de leefomgeving (natuur en spelen), en woonprojecten.

    Filter op: