In deel 2 van een serie over duurzaamheid in De Glind besteden wij aandacht aan fysieke duurzaamheid. Ook horen we van Gerard de Jong, directeur van de Rudolphstichting, wat hij zelf doet aan duurzaamheid, welke ontwikkelingen hij volgt en wat hij wil- en heeft gedaan met de Rudolphstichting op het gebied van duurzaamheid.

Duurzaamheid in Jeugddorp De Glind

In “Sociale duurzaamheid in Jeugddorp De Glind” vertelde Gerard de Jong over sociale duurzaamheid. In deel 2 besteden wij aandacht aan fysieke duurzaamheid, wat hij zelf doet aan duurzaamheid, welke ontwikkelingen hij volgt en wat hij wil- en heeft gedaan met de Rudolphstichting op het gebied van duurzaamheid.

"Je moet vooral op zoek gaan naar hoe je er plezier in kan krijgen". Gerard de Jong, directeur van de Rudolpsthichting
Gerard de Jong, directeur van de Rudolphstichting

Vorige keer heb je verteld over de sociale duurzaamheid in Jeugddorp De Glind. Zou je voorbeelden kunnen opnoemen van fysieke duurzaamheid in Jeugddorp De Glind?

Naast sociale duurzaamheid – alles wat te maken heeft met de toekomst van kinderen, relaties tussen mensen onderling en de dorpsgemeenschap’- zijn we ook druk bezig met ‘fysieke duurzaamheid’. Onder fysieke duurzaamheid verstaan wij het volgende:

“Toekomstbestendige inrichting van De Glind m.b.t. grondgebruik, milieu, waterhuishouding, energie”. Daarvoor hebben we de regenboogstrategie ontwikkeld. Wij zijn aan de hand van de regenboogstrategie aan het verduurzamen in De Glind. De regenboogstrategie heeft vijf verschillende sporen: rood (verbetering van gebouwen), groen (versterking van het groene karakter), blauw (verbetering van waterhuishouding), geel (verbetering van energie) en paars (educatie op het gebied van duurzaamheid).

Een voorbeeld hiervan is de hemelwaterafkoppeling (blauwe spoor), het plaatsen van zonnepanelen (gele spoor), het isoleren van panden (rode spoor). Gecombineerd met de sociale duurzaamheid, zorgt dit voor een toekomstbestendig Jeugddorp De Glind waar uithuisgeplaatste kinderen aan hun toekomst kunnen werken.

Wat doe je zelf al aan duurzaamheid?

Ik probeer de regenboogstrategie zoals we die in De Glind hanteren ook op mijn eigen thuissituatie toe te passen, dus denk aan energieopwekking, isolatie van het huis, dier- en insect vriendelijke tuin. In mijn straat was ik de eerste met zonnepanelen en de eerste die het hemelwater afkoppelde.

Ik probeer altijd met de fiets naar het centrum te gaan. En verder probeer ik niet te veel vlees te eten en tegelijkertijd doe ik het nog steeds wel. Het houdt me bezig en ik merk dat ik daar nog wel stappen in kan zetten.

Hoe denk je dat je mensen kan overhalen om meer ‘duurzaam’ te zijn?

Je moet vooral op zoek gaan naar hoe je er plezier in kan krijgen. Kijk eens rond en kijk wat je kunt doen en waar je ook lol in vindt. Probeer daar beweging in te krijgen. Mijn buren vinden bijvoorbeeld dat ik een rommelige tuin heb, maar ik doe dit voor de insecten, vogels en de biodiversiteit. Tuinieren vind ik harstikke belangrijk en plezierig om te doen. Vergeet nooit om plezier te hebben!

Wat vind jij de grootste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid?

Maatschappelijk, vind ik de reductie van CO2 een hele belangrijke. Verder neemt ook het aantal insecten af, als gevolg dat er ook steeds minder vogels zijn en de bestuiving van planten in gevaar komt. Dit is ook te merken in de kwaliteit van het bodemleven.

Als je kijkt naar de geschiedenis van de Rudolphstichting en duurzaamheid. Was er een verschil in duurzaamheid 20 jaar terug en nu?

Ik heb altijd het gevoel gehad dat er in De Glind aandacht was en is voor de groene omgeving, energie- en energiegebruik. De standaard van duurzaamheid is in de loop van de tijd wel verder ontwikkeld. In 2000 hadden veel van onze panden al dubbelglas en veel van de panden waren geïsoleerd. Ook het van oudsher kleinschalige kampenlandschap is redelijk goed in stand gehouden.

We zijn ook partner in Wijk van de Toekomst en dit is gericht op het gasloos worden van de wijk. De nieuwbouw (energieneutraal) en de Tiny Houses zijn wel allemaal al gasloos, dus we gaan de goede kant op.

En wat ik leuk vind in De Glind, is dat mensen hier enthousiast zijn. Ze willen verduurzamen en daar stappen in zetten. Het onderwerp leeft bij de mensen en ze zijn actief, bewust en ze zetten hun schouders eronder

Op welke projecten ben je het meeste trots?

Ik ben het meeste trots op het feit dat wij kinderen een thuis hebben gegeven en nog steeds kunnen geven. Deze jeugdigen kunnen in Jeugddorp De Glind opgroeien tot een zelfstandig individu.

Als ik kijk naar het Glindse, dan vind ik de hemelwaterafkoppeling, de poelen die we hebben gegraven en het kampenlandschap een mooi voorbeeld van de fysiek duurzaamheid. Ook de natuurspeeltuin is een niet alleen mooi, maar ook een leuk component. Hier vinden ‘plezier’ en duurzaamheid een plek samen.

Zijn er ook projecten die je opnieuw zou willen doen met een andere aanpak?

Die vraag die ik heb is of we in onze aanpak wel ver genoeg gaan. Bijvoorbeeld bij hemelwaterafkoppeling zijn we veel bezig geweest met panden af te koppelen Maar we hebben te weinig gekeken hoe we dit ook nog meer in het landschap hadden kunnen betrekken. We gunnen onszelf daarvoor soms te weinig tijd en dat is jammer.

Wat zijn de toekomstplannen van de Rudolphstichting?

In Jeugddorp De Glind wonen ruim 120 uithuisgeplaatste kinderen. In Jeugddorp De Glind is het ‘gewone leven’ een belangrijk ingrediënt. Duurzaamheid valt o.a. onder het ‘gewone leven’. Om daarvoor een goede basis te leggen, ligt de focus op het verduurzamen van bestaande panden en nieuwe ontwikkelingen. Ook in educatie- en handelen in duurzaamheid van mensen en jeugdigen, daar valt nog veel winst te halen.

De Rudolphstichting steunt vele andere projecten in Jeugddorp De Glind. Op onze website staan alle projecten die wij ondersteunen.