alliantie-kind-in-gezinVoor de gemiddelde Nederlander is het de gewoonste zaak om in een gezin op te groeien. Voor een kind dat uit huis is geplaatst, geldt dat niet. Dit kan en moet anders.

 

 

Programma: Alliantie Kind in Gezin
Werkveld: Gezinsvormen

  

Waarom Alliantie Kind in Gezin?

In Nederland zijn ongeveer 44.000 kinderen uithuisgeplaatst. Zij kunnen door verschillende oorzaken niet meer bij hun ouders wonen. Ongeveer 24.000 van deze kinderen woont in een pleeggezin. 

 

De andere 20.000 kinderen wonen voornamelijk in een leefgroep van een zorginstelling. Slechts ruim 1.300 van hen krijgen op dit moment de kans om in een gezinsvorm op te groeien. Alliantie Kind in Gezin wil bereiken dat dit aantal de komende tien jaar groeit naar 10.000 kinderen. Zodat meer uithuisgeplaatste kinderen de kans krijgen om in een gezin op te groeien.

 

De Rudolphstichting is één van de intitiatiefnemers van de Alliantie, en sinds de oprichting ook partner. De doelstelling van de Alliantie sluit aan op die van de Rudolphstichting: zorgen voor een inspirerende en veilige leefomgeving voor uithuisgeplaatste kinderen.

 

Bouwen aan 10.000 inhuisplaatsingen 

Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Daarom richt de Alliantie zich niet op één project, maar zet kleine en grotere projecten in om de doelstelling in 2020 te behalen. De projecten zijn aan de ene kant gericht op het versterken van de huidige opvang van kinderen en jongeren in een gezinsvorm. Aan de andere kant wil de Alliantie publieke aandacht genereren waardoor beleidsmakers, organisaties en particulieren worden aangesproken op hun ideaal om bij te dragen aan jeugdzorg.

 

Projecten van de Rudolphstichting die bijdragen aan de Alliantie, zijn: nieuwbouw van gezinshuizen, het ontwikkelen van het Keurmerk Gezinshuizen en de Community Scan.

 

Wie werken er samen in Alliantie Kind in Gezin?

Alliantie Kind in Gezin is een initiatief van de Rudolphstichting, Gezinshuis.com, Stichting R.C. Maagdenhuis  en Stichting Kinderpostzegels Nederland. Daarnaast heeft de Alliantie een groeiend aantal samenwerkingspartners. Ook jongeren zijn nauw betrokken bij de Alliantie. Onder de noemer JongWijs adviseren zij de Alliantie als ervaringsdeskundigen uit de praktijk.

 

De Rudolphstichting is als mede-initiatiefnemer van de Alliantie verantwoordelijk voor de uitvoering van enkele projecten. Daarnaast brengen wij menskracht en financiële middelen in.

 

Op de website www.inhuisplaatsen.nu leest u meer over de ambitie, de verschillende partners en projecten van Alliantie Kind in Gezin.

 

 

 

 

De Rudolphstichting biedt uit huis geplaatste kinderen een inspirerende en veilige leefomgeving door vernieuwende zorgprojecten.